Arkiv

På denne siden ligger dokumenter som er relatert til aktivitet i klubben.

Referat fra årsmøte 2015: pdf

Innkalling til årsmøte 2016: pdf

Årsberetning 2015: pdf

Referat fra årsmøte 16.februar 2016: pdf

Årsberetning 2016: pdf

Referat fra årsmøte 28.februar 2017: pdf