Medlemskap

Vil du bli medlem i Porsgrunn Sjakklubb?

 porsgrunn sjakklubb

Det er ganske enkelt

  1. Send helst en e-post eller sms med opplysninger om fullt navn, fødselsdato og postadresse til Fredric (kasserer).

fredric89@hotmail.com eller mobil: 98670142

Dette er nødvendig for registrering av medlemskapet ditt i klubben og som medlem i Norsk Sjakkforbund.

Postadressen trengs for å få tilsendt tidsskriftet Sjakktuelt.

 

  1. Betaling av Medlemskontingent 2016

Du er fullt ut medlem når medlemskontingenten er betalt.

Medlemskap koster:

Voksne (født før 31.12.1996)  Kr. 600,-

Junior  (født fra 1/1-1997  til 31/12-2000) Kr. 300,-

Medlemmer født etter 1/1-2001   Kr 150,-

Kadett = født 1/1-2001 til 31/12-2003
Lilleputt = født 1/1-2004 til 31/12-2005
Miniputt = født 1/1-2006 til –

Førstegangsmedlem skal betale halv medlemskontingent første året.

 

Beløpet kan innbetales til Porsgrunn Sjakklubb på bankkontonummer: 2670.34.08329

Du kan nå også betale med mCash. Søk opp Porsgrunn sjakklubb og finn riktig turnering eller kontigent.

Merk betalingen med navn på medlem.

Og da er du hjertelig velkommen i klubben!