Medlemskap

Vil du bli medlem i Porsgrunn Sjakklubb?

 porsgrunn sjakklubb

Det er ganske enkelt

  1. Send helst en e-post eller sms med opplysninger om fullt navn, fødselsdato og postadresse til Henning (kasserer).

hplische@online.no eller mobil: 91600671

Dette er nødvendig for registrering av medlemskapet ditt i klubben og som medlem i Norsk Sjakkforbund.

Postadressen trengs for å få tilsendt tidsskriftet Sjakktuelt.

 

  1. Betaling av Medlemskontingent

Du er fullt ut medlem når medlemskontingenten er betalt.

Medlemskap koster:

Voksne (født før 31.12.2000)  Kr. 800,-

Junior  (født fra 1/1-2001  til 31/12-2006) Kr. 400,-

Medlemmer født etter 1/1-2007   Kr 200,-

Kadett = født 1/1-2003 til 31/12-2009
Lilleputt = født 1/1-2006 til 31/12-2011
Miniputt = født 1/1-2012 til –

Førstegangsmedlem skal betale halv medlemskontingent første året.

Beløpet kan innbetales til Porsgrunn Sjakklubb på bankkontonummer: 2670.34.08329

Du kan nå også betale med Vipps. Søk opp Porsgrunn sjakklubb og finn riktig turnering eller kontigent.

Merk betalingen med navn på medlem.

Og da er du hjertelig velkommen i klubben!