Årsmøteinnkalling 2018

Tirsdag 27 februar kl 18.00-19.00.
Sted: Meierigården ungdomskulturhus, Porsgrunn sentrum(spillestedet).

a. På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
i. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
ii. Valg av møteleder.
iii. Valg av sekretær for møtet.
iv. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
v. Styrets årsberetning.
vi. Regnskap med revisjonsberetning.
vii. Ansvarsfrihet for styret.
viii. Innkomne forslag.
1) Økning av årskontingenten fra 600 til 800kr pr år for senior, fra 300 til 400 for junior og fra 150 til 200 for putt. Begrunnelse gis på møtet.
ix. Valg av formann.
x. Øvrige valg.
Forslag bes sendes på mail til Jove-lor@online.no. Kan også fremmes på Facesida vår. Hvis det ikke er kontroversielle forslag kan de også fremmes direkte på møtet.