Årsmøteinnkalling 16.februar 2016

PSK avholder sitt årsmøte på Meierigården ungdomskulturhus tirsdag 16.februar. Se innkalling og referat fra årsmøtet ifjor nedenfor. Valgkomiteen bes starte sitt arbeid. Forslag som ønskes behandlet kan formulerer på Facebook-siden vår, eller sendes til Jove-lor@online.no senest dagen før møtet. PSK Årsmøtereferat 2015 PSK Årsmøteinnkalling 2016.